علما و مفاخر

سید میرزا حسن صالحی مدرس


در این مورد اطلاعاتی ثبت نشده است


ثبت دیدگاه

نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.
سید میرزا حسن صالحی مدرس
لقب
سید عیسی پدر
کنیه
-۶۲۱/۰۱/-۷۸ تاریخ تولد
متاهل وضعیت تاهل
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ تاریخ فوت
حرم مطهر حضرت رضا(ع) محل دفن
معمم تلبس